Projekty techniczne

Projekty techniczne terenów zielonych wykonujemy w dwóch programach, w specyfikacjach zadań. Jest to typowy program do analizy 2D LibreCAD, lub program do wizualizacji terenów zielonych Gardenphilia Designer. Pierwszy z nich, jako typowy program typu CAD obejmuje bardzo precyzyjne rysowanie, wymiarowanie i skalowanie całego projektu i wybranych jego elementów. Zastosować do przygotowania profesjonalnej dokumentacji projektowej musi zostać wdrożona do usług świadczonych przez dowolną firmę wykonawczą. Jest to szczegółowa analiza błędów w interpretacji błędów.

WYKONANE PRZEZ NAS RYSUNKI CAD SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE NORMY PROJEKTOWANIA TERENÓW ZIELENI

W ramach przygotowania przygotowawczego. Dodatkowo w przypadku takich potrzebnych są rysunki przekroju poprzecznego i innych specyficznych elementów.

Druga wersja projektu może być wygenerowana przez program Gardenphilia Designer. Jest on nieco uboższy w kontekście technicznym, dostępne są różne opcje przedstawiania zawartości, nie są też takie wymiary wymiarowania elementów. Częstotliwością jest to, że jest wystarczająca do wykonywania wykonawczych, ewidentnych zalet dokumentacji dotyczącej tej opcji jest możliwość wygenerowania wizualizacji komputerowej obszaru uwzględniającego pory roku, pory dnia i ogrodu.

ZALETĄ „UPROSZCZONEJ” WERSJI PROJEKTU TECHNICZNEGO JEST MOŻLIWOŚĆ WYGENEROWANIA WIZUALIZACJI KOMPUTEROWEJ OGRODU