Ogrody – projekty, realizacje, pielęgnacja.
Ląd 40; 62 - 405 Ląd
Pn - Pt: 08:00 - 18:00, Sob: 08:00 - 13:00

Abonament - stała opieka nad ogrodem.

Realizując nasze usługi, często spotykamy się z sytuacjami prac interwencyjnych, koniecznych w związku z jakimś niepożądanym trudnym do rozwiązania przez właściciela problemem. Może to być np.niszcząca jakieś rośliny choroba, rozprzestrzeniający się szkodnik czy ogólnie niepożądany kierunek rozwoju roślin w ogrodzie. Podjęcie stosownych działań w tych przypadkach jest konieczne, jednak bardzo często postęp negatywnych procesów jest już tak duży, że przywrócenie pierwotnego stanu jest bardzo trudne, często związane z długim okresem czasu i wysokimi kosztami.

Ogród jako specyficzny ekosystem, podlega zazwyczaj silnym wpływom działań człowieka. To on nadaje mu pożądany przez siebie kierunek rozwoju. W związku z tym, sieć połączeń funkcjonujących w nim organizmów żywych i czynników środowiskowych bywa w nim bardzo wrażliwa na różne zakłócenia. W kontekście opieki nad ogrodem ważne jest właśnie aby je zauważyć i rozpoznać na możliwie najwcześniejszym etapie. W ten sposób można bardzo często uniknąć w/w negatywnych zjawisk. Dlatego właśnie proponujemy Państwo stałą opiekę nad ogrodem w systemie rozliczeń abonamentowych. Uważamy że najbardziej optymalną w kontekście kosztów i efektów prac częstotliwością naszych wizyt w ogrodzie są wizyty comiesięczne w okresie od przedwiośnia, tj. miesiąca marca do końca jesieni tj. listopada. Sam czas i ilość prac w poszczególnych miesiącach jest zmienna; może to być np. w jednym miesiącu kilkugodzinna pojedyncza wizyta, a w kolejnym kilka pełnych dni pracy. Wszystko zależy bowiem od pory roku i bieżących potrzeb związanych z aktualnym stanem ogrodu. Państwo jednak, niezależnie od okoliczności obciążeni zostaniecie stałą, ryczałtowo skalkulowaną opłatą.

Proponowany zakres usług objęty w/w abonamentem obejmuje:

  sezonowe i całoroczne prace porządkowe w ogrodzie,
  kontrola stanu zdrowia roślin; występowania chorób i szkodników,
  prewencyjne i interwencyjne (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) zabiegi ochrony roślin,
  cięcia pielęgnacyjne i sanitarne roślin (w tym żywopłotów),
  prace pielęgnacyjne na trawnikach: wertykulacja, areacja (bez koszenia trawników!),
  prace pielęgnacyjne na na rabatach - pielenie (odchwaszczanie) rabat,
zabezpieczanie wymagających tego roślin na zimę,
  nawożenie organiczne i mineralne roślin w tym prace związane z produkcją naturalnych nawozów w ogrodzie - kompostu,
  dozór oraz sezonowe prace konserwacyjne instalacji systemu nawadniania (jeżeli występuje),
  dozór, czyszczenie i naprawa miejsc schronienia i lęgów dzikich zwierząt takich jak: budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów (jeżeli występują),
  bieżące konsultacje dotyczące aranżacji ogrodu i potencjalnych zmian kierunków jego zagospodarowania.

Abonament obejmuje koszt wykonania wszystkich prac, nie obejmuje on jedynie kosztów materiałowych takich jak np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały ściółkujące (np. kora) czy wymieniane podzespoły systemu nawadniania. Zostaną one jednak rozliczone ściśle wg rzeczywistego zużycia (czyli np. konkretna masa nawozu i ilość środka ochrony roślin, a nie koszt całego opakowania) po atrakcyjnych, konkurencyjnych cenach. Szczegółowe zestawienie zużytych materiałów zostanie każdorazowo załączone do rozliczenia.

W zakres usług objętych abonamentem nie wchodzą prace związane ze zmianą zagospodarowania ogrodu lub jego części (np. zmiana aranżacji rabat) lub związane z działaniem zewnętrznych czynników na które Zleceniobiorca nie miał żadnego wpływu (np. naprawa zniszczeń w ogrodzie wywołanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi takich jak np. ulewne deszcze czy silne wiatry, lub zniszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe Zleceniodawcy, np. psy). Jednak dla wszystkich naszych Klientów posiadających wykupiony abonament stałej opieki nad ogrodem zostaną one skalkulowane na możliwie najniższym poziomie przy jednocześnie najwyższym priorytecie ich wykonania.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie przygotujemy Państwu indywidualną ofertę opisywanej usługi uwzględniającej konkretną specyfikę danego ogrodu. Poniżej znajdą Państwo wzór umowy dotyczący usługi.