Ogrody – projekty, realizacje, pielęgnacja.
Ląd 40; 62 - 405 Ląd
Pn - Pt: 08:00 - 18:00, Sob: 08:00 - 13:00

Dobry projekt podstawą udanego ogrodu

Pojęcie ogrodu może być bardzo szeroko rozumiane. Może nim być zarówno parę doniczek z roślinami ustawionych na parapecie, przy wejściu do domu lub na balkonie, jak i duża przestrzeń z różnorodną roślinnością, zwierzętami hodowlanymi i dzikimi oraz bogatą architekturą budowli stanowiących jego część. Niezależnie jednak od jego wielkości i złożoności, stanowi on najczęściej najbliższe nam, w sensie dosłownym, otoczenie. Ma on w związku z tym ogromny wpływ na jakość naszego życia, stan samopoczucia, ogólny poziom zadowolenia czy wręcz poczucie "radości życia" jako takiej. Dobre zaplanowanie zagospodarowania tej przestrzeni jest w związku z tym bardzo ważne.

Każdy z nas ma indywidualne preferencje i potrzeby. Projektując ogrody staramy się sprostać wszelkim wymaganiom i oczekiwaniom. Ważne jednak jest to, że nasi Klienci nie muszą dawać nam szczegółowych wytycznych. Na podstawie rozmów, przeprowadzonej ankiety oraz wizyt terenowych, rozpoznajemy specyficzne uwarunkowania danego projektu podpowiadając najciekawsze i najlepsze w naszej opinii rozwiązania. Chętnie również dzielimy się naszą wiedzą branżową związaną z szeroko rozumianym zagadnieniem zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym w szczególności szeroką wiedzą przyrodniczą.

Zajmując się danym zagadnieniem zawsze kierujemy się nadrzędnym celem zapewnienia najlepszej jakości świadczonych usług; zarówno projektowych jak i w dalszym etapie związanych z jego realizacją. Zdajemy sobie doskonale sprawę jednak z tego że każdy budżet ma swoje ograniczenia. W związku z powyższym uwzględniamy ten aspekt projektowy dostosowując się do nakreślonego przez klienta budżetu, na późniejszą realizację projektu. Wskazujemy na jakich elementach można zyskać "oszczędności" bez ryzyka obniżenia jakości całego założenia. Często wskazujemy również możliwości etapowania prac prowadzonych w oparciu o przygotowaną przez nas dokumentację. W ten sposób można znacząco odciążyć bieżący budżet Klienta rozkładając realizację zaprojektowanego ogrodu w dłuższym czasie.

Inwentaryzacja punktem wyjścia

W przypadku ogrodów już istniejących, niezależnie od ich wielkości – od małej rabaty aż po park dworski, zaczynamy od inwentaryzacji istniejącego założenia zieleni. Jest to szczególnie ważne gdy na obszarze prac rosną już starsze drzewa lub krzewy. Na tym etapie prac identyfikujemy istniejącą roślinność i nie tylko… zwracamy również uwagę na inne elementy otoczenia przyrodniczego, a w szczególności na zwierzęta. Pozornie bowiem nieatrakcyjne drzewo lub grupa krzewów może stanowić cenne siedlisko dzikich zwierząt, a odpowiednia ich pielęgnacja i “obudowanie” nowymi nasadzeniami może dać trudna do wyobrażenia efekt na początkowym etapie prac. Oceniamy też oczywiście stan zdrowotny roślin i ich walory w kontekście planowanego kierunku zagospodarowania. Jeżeli jest to uzasadnione wyznaczamy rośliny do przesadzenia lub usunięcia.

Projekt techniczny

W zależności od zakresu zlecenia, możemy wykonać koncepcje zagospodarowania terenu przygotowaną na podstawie szkiców i rysunków odręcznych. Możemy jednak wykonać również szczegółowe rysunki techniczne uwzględniające zwymiarowane miejsca nasadzenia roślin, elementów architektury ogrodowej, instalacji takich jak oświetlenie i nawadnianie. Wykonując dokumentację techniczną możemy bazować na podkładzie geodezyjnym, pliku CAD udostępnionym przez architekta, zdjęciach satelitarnych lub obmiarach własnych (zależnie od zakresu zlecenia i ustalonych kanałów komunikacji).

Wizualizacje projektów

Dokumentacja projektowa może zawierać wizualizacje komputerowe uwzględniające wzrost roślin (wiek ogrodu) oraz pory dnia i pory roku. Możemy więc przygotować wizualizacje np. na dzień zakończenia prac, po kilku lub kilkunastu latach, wiosną, latem, jesienią i zimą. Wizualizacje przygotowywane są w nowoczesnym programie Gardenphilia Designer.

Przyrodnicze aspekty projektu

Bardzo ważnym elementem naszych prac, zarówno projektowych jak i późniejszych realizacji jest ich szeroko rozumiany kontekst przyrodniczy. Można go rozpatrywać na kilku płaszczyznach takich jak:

  1. Spójność krajobrazu.
  2. Dobór gatunków i odmian roślin odpowiedni dla danego siedliska.
  3. ...
  4. ...

Rozwinięcie tematu...