Rysunki odręczne

Punktem wyjścia większości prac projektowych są szkice i rysunki odręczne. Nakreślamy w nich proponowane warianty zagospodarowania działki, przedstawiamy układ komunikacji, wskazujemy zgrupowania zieleni, ich wielkość i rodzaj – jednak jeszcze bez wskazywania konkretnych gatunków roślin. Proponujemy też miejsca do zagospodarowania małą architekturą ogrodową. W zależności od ustaleń kończymy ten etap prac na szkicu “w ołówku” będącym jedynie punktem wyjścia do dalszych prac, lub też finalizujemy prace w postaci kolorowego rysunku przedstawiającego uzgodnioną z inwestorem wersję zagospodarowania terenu.

RYSUNEK ODRĘCZNY JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM PRAC PROJEKTOWYCH